Choď na obsah Choď na menu
 


Zber odpadu

20. 1. 2010

Zber odpadu

 

 

 HARMONOGRAM VÝVOZU TRIEDENÉHO, NEBEZPEČNÉHO A VEĽKOOBJEMOVÉHO ODPADU PRE OBECNÝ ÚRAD

2009

 

 

DARGOV ,BAČKOV, KRAVANY, STANKOVCE

 

SKLO

PLASTY

PAPIER+TETRA

NEBEZ.ODPAD

VEĽKOOBJEMOVÝ ODPAD

16.1.

26.1.

27.1.

4.3.

1.4.

13.2.

23.2.

24.2.

6.7.

7.10.

13.3.

23.3.

24.3.

9.11.

 

9.4.

20.4.

21.4.

 

 

7.5.

18.5.

19.5.

 

 

5.6.

15.6.

16.6.

 

 

3.7.

13.7.

14.7.

 

 

31.7.

10.8.

11.8.

 

 

28.8.

7.9.

8.9.

 

 

25.9.

5.10.

6.10.

 

 

23.10.

2.11.

3.11.

 

 

20.11.

30.11.

1.12.

 

 

17.12.

28.12.

29.12.

 

 

Upozornenie:

 

Touto cestou upozorňujeme občanov, že v deň vývozu, bude triedený odpad (sklo, PVC, papier+tetrapack) vyložený pred rodinným domom (vo vreciach), pretože v opačnom prípade tento odpad nebude vyvezený v príslušný zvozový deň.

Nebezpečný odpad a veľkoobjemový odpad bude vyložený na mieste určenom Vaším obecným úradom (jeden až dva zberné miesta podľa veľkosti obce). Upozorňujeme, že traktorom nebudeme zbierať tento odpad po celej obci.

Papier, plasty, tetrapack a sklo triediť podľa letáku obdržaného v minulom roku.

 

Tetrapack – sú to obaly od mlieka a džúsov – tento odpad patrí medzi papier.

 

K plastom nepatrí odpad od jogurtov a maslových výrobkov.

 

Medzi veľkoobjemový odpad patrí napr. nábytok alebo väčšie časti domového odpadu.

 

Začiatok vývozu je o 6.00 hod.

 

Ďakujeme za porozumenie a tešíme sa na dobrú spoluprácu pri zveľaďovaní a skrášľovaní svojho okolia.