Choď na obsah Choď na menu
 


Hrad Braničev

20. 1. 2010

Hrad Braničev

Poloha :

Na severozápad od obce, 469 m.n.m.

Obec: Dargov, Okres: Trebišov, Kraj: Košický, Stolica: zemplínska

História: Hrad vznikol pravdepodobne po tatárskom vpáde (1241-1242) v prvej polovici     13. storočia. Bol kráľovským majetkom a spravovali ho tzv. hraničiari - spiculatori, ktorí podliehali priamo kráľovi. Braničevský hrad bol základom bačkovského pánstva, ktoré po vymretí Árpádovcov v roku 1301, ako aj po príchode Karola Róberta do Uhorska, zohralo nemalú úlohu pri voľbe uhorského kráľa. Zemplínska šľachta vrátane pánov Braničeva sa postavila v roku 1312 na stranu Karola Róberta v boji proti Matúšovi Čákovi a abovským Omodejovcom. Keďže však Karol Róbert nesplnil dané sľuby, v roku 1317 sa proti nemu vzbúrili na čele s Petrom Pethénym, majiteľom humenského panstva. Boj medzi nimi             a vojskom Karola Róberta sa odohral práve pod Braničevským hradom. Panovníkovi sa podarilo vzburu potlačiť a jej účastníkov prísne potrestal. Zhabal ich majetky a rozdelil ich medzi svojich prívržencov. Hrad bol zničený pravdepodobne pri tomto boji. Pán Braničevského hradu sa chcel pomstiť Karolovi Róbertovi, a preto odišiel do Ruska (Haliče), kde chcel tamojšie knieža získať pre odboj proti Karolovi Róbertovi. Roku 1355 sa ešte hrad spomína ako majetok rodiny Széchy. Po zániku Braničevského hradu postavili noví páni bačkovského panstva nový hrad priamo v obci Bačkov.

Prístup: Na hrad by mala viesť žltá značka z obce Dargov.

Ďalšie názvy : Braničevský hrad, castrum Purusty

 

Okolité hrady

Bačkov

História: Hrad bol postavený na severozápad od dediny Bačkov. Nie je známy presný čas výstavby hradu, predpokladá sa však, že to bolo v prvej polovici 13.storočia. Bol to kráľovský majetok a spravovali ho tzv. hraničiari - spiculatores, ktorý podliehali priamo kráľovi. V dejinách Uhorska zohral dôležitú úlohu po vymretí Arpádovcov v roku 1301 a následnej voľbe Karola Róberta za uhorského kráľa. Zemplínska šľachta vrátane pánov Braničeva sa postavila na jeho stranu v boji proti Matúšovi Čákovi a abovským Omodejovcom. Keďže však Karol Róbert neplnil dané sľuby, zemplínski zemepáni sa vzbúrili na čele s Petrom Pečeňom, zemepánom Humenného. Boj medzi nimi a vojskom Karola Róberta sa odohral práve pod Braničevským hradom. Panovníkovi sa podarilo vzburu potlačiť a jej účastníkov potrestať.

Hrad bol zničený pravdepodobne pri tomto boji. Namiesto neho noví páni bačkovského panstva postavili nový hrad Bačkov priamo v obci. Pôvodný hrad zmizol pod nánosom zeme v hustom lesnom poraste.