Choď na obsah Choď na menu
 


Dargovský erb

20. 1. 2010

 

Dargovský erb

 

Erb, pečať a zástavu vysvätili v deň folklórneho festivalu roku 2004 okresný dekan gréckokatolíckej cirkvi vdp. Dušan Seman, správca gr. kat. farnosti vdp. Ján Sabol, bohoslovec Ján Sabol, kapláni rím. kat. farnosti vdp. Ľudomír Vaňo a vdp. Kamil Mižák a náš rodák Pavol Jenčo, ktorý je kaplánom v rím. kat. farnosti v Strážskom.

Nám Dargovčanom bol známy erb, ktorý navrhol  a namaľoval Ing. Emil Duránik, lesný inžinier pôsobiaci v Sečovciach, v roku 1971 pr príležitosti 650. výročia obce. Tento erb však Heraldická komisia neschválila. Dôvodom bolo nájdenie voskovej pečate z roku 1786 v Maďarskom krajinnom archíve.

Na pečati sú znázornené figúry  troch ľudských postáv v dlhých rúchach s pútnickými palicami v rukách, nad nimi sú tri veľké hviezdy. Stredná postava má na hlave vysoký, tvarovaný klobúk. Na základe týchto znakov sa dá uvedený znak interpretovať ako symbolika troch pútnikov, svätcov. V tejto súvislosti je pozoruhodné, že medzi gréckokatolíckymi patrociniámi na Slovensku sa dvakrát vyskytuje trojica svätých. Sú to traja cirkevní učitelia Ján Chryzostomos, Bazil Veľký a Gregor Naziánsky. Skutočnosťou je, že ide o svätcov vlastných pre gréckokatolícku cirkev. Tri hviezdy nad ich hlavami sú symbolom rovnocennosti medzi nimi. Podľa štátneho radcu pre heraldickú tvorbu Ladislava Vrteľa sa dá uvažovať o tom, že v čase, ešte dva roky pred postavením chrámu sv. Michala v Bačkove, sa gréckokatolícki veriaci v Dargove utiekali vo svojich modlitbách hlavne k týmto trom cirkevným učiteľom.

Na novom erbe obce Dargov sú zobrazení traja cirkevní učitelia heraldicky korektným spôsobom v modrom poli polokrúhleho štítu, na zelenej pažiti sú biele postavy oblečené v dlhých rukách, stredná naviac s kónickou čiapkou na hlave, prepásané žltými šnúrami a so žltými putnickými palicami v pravých rukách.Nad postavami sú tri žlté veľké šesťcípe hviezdy.