Choď na obsah Choď na menu
 


Dargovská vojna

20. 1. 2010

Dargovská vojna

S náboženským životom obce súvisí aj „dargovská vojna“, ktorá vysvetľuje, prečo v obci vznikli dve zvonice a boli dvaja platení zvonári.

V roku 1925 kúpili  občania pre zvonicu nový zvon. Obývatelia bývajúci na hornom konci dediny nepočuli zvonenie malého zvona, ktorý slúžil do toho času umiestnený na dolnom konci dediny a preto sa rozhodli, že novokúpený zvon postavia provizórne na školskom dvore, pokým bude hotová nová zvonica pre hornú časť dediny. Toto ich rozhodnutie vyvolalo veľké rozhorčenie u dolnokončanov. Začala sa vzbura. Dolnokončania protestovali, chcejúce nový zvon do  starej, tradičnej zvonice pod zámienkou, že nový zvon je väčší než starý a jeho zvonenie bude počuť po celej dedine. Avšak horná časť chcela mať svoju vlastnú zvonicu a zo svojho stanoviska neustúpila. Nová zvonica bola hotová. Plánovala sa veľkolepá vysviacka s prenášaním nového zvona.

Dolnokončania zúriac prišli k záveru, že nový zvon ukradnú. Svoj úmysel predviedli tesne pred vysviackou. Prišli v noci s pripravenými nosidlami a zvon zo školského dvora preniesli na dolný koniec a nevysvätený vytiahli vo svojej zúrivosti do starej zvonice. A ráno prišlo veľmi podozrivé. Hrozná vojna. Horná časť dediny išla sa biť s časťou dolnou. Bolo že to kriku, vresku a preklínania. Výsledok však žiadny. Dolnokončani sa za bieleho dňa nedali a preto museli udrieť v noci. Výpad bol tichý a uskutočnili ho desiati chlapi. Potajomky prišli na dolný koniec a premilý zvon preniesli opäť na staré miesto. Od toho času v maličkom Dargove sú dve veľké zvonice a dvaja platení zvonári.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: PhDr.Ján Ordoš - Dargov